Headhunting jest metodą, którą stosuje się w celu pozyskania jak najlepszych pracowników z rynku pracy. Dlatego też wybór headhunters jest niezwykle istotny, by firma, która poszukuje pracowników była pokazana w dobrym świetle, a przy tym mogła zyskać najlepszych pracowników.

Zatem kiedy warto zastosować tą metodę rekrutacji?
Firma rekrutacyjna będzie przydatna na pewno wtedy, gdy firma, która się do niej zwraca by mogła pozyskać nowych pracowników określone ma już szczegółowe wymagania dotyczące cech i umiejętności jakie powinni posiadać potencjalni kandydaci. Gdy takie cechy i umiejętności są niezwykle rzadkie, jak również utrudnione jest standardowe dotarcie do docelowej grupy kandydatów. Przydatna będzie również wtedy gdy jest potrzeba pozyskania kandydatów z bezpośredniej konkurencji.

Jak wykorzystać więc tą metodę, gdy inne metody okazały się nieskuteczne i poszukiwanie idealnego pracownika trwa nadal?
Headhunting zapewnia dotarcie do kandydat,ów, którzy obecnie pracy nie poszukują, dzięki temu jest większa szansa na dotarcie do odpowiedniej osoby. Pozwala również pomyślnie zakończyć rekrutację, która nie mogłaby się tak zakończyć jakby była prowadzona standardowymi metodami. Jest to metoda, która także pomaga w zachowaniu pozytywnych stosunków z konkurencją, gdyż osoba, która kontaktuje się pracownikami konkurencyjnej firmy, podczas pierwszych rozmów nie podaje nazwy firmy w imieniu, której się kontaktuje. Ta metoda jest także skuteczna, gdyż pozwala na zweryfikowanie oferty, która ma być przekazana potencjalnym kandydatom oraz na dostosowanie jej do aktualnie panujących standardów rynkowych, jakie panują w danej branży.

Jednak ta metoda nie zawsze jest niezawodna i nie zawsze przynosi odpowiednie rezultaty. Dzieje się tak dlatego, że kandydat pozyskany dzięki tej metodzie może nie posiadać odpowiedniej motywacji do podjęcia pracy w innej firmie. Stosowanie tej metody również trwa dłużej i jest droższe od innych metod. Kandydaci pozyskani tą metodą mogą mieć również wyższe oczekiwania finansowe, niż standardowymi kandydaci.