Nie wszyscy jeszcze mają świadomość, że opieka osób starszych w Niemczech jest bardzo dobrze płatnym zawodem. Kobiety bardzo często nie zdają sobie sprawy, że opiekunki osób starszych w Niemczech mogą zarabiać od 1400 euro miesięcznie. Ponadto praca opiekunki w Niemczech wykonywana jest w domu podopiecznego, kobieta zatem nie musi ponosić kosztów związanych z wynajmem mieszkania. Tak samo wygląda kwestia wyżywienia. Opiekunka przygotowując posiłek seniorowi, gotuje również dla siebie. Jest to zatem bardzo duża oszczędność.

Wymogiem wykonywania tego zawodu jest oczywiście biegłe posługiwanie się językiem niemieckim w takim stopniu, by było możliwe nie tylko wysłuchanie seniora, ale również nawiązanie kontaktu z nim i jego rodziną. Opiekunka powinna także potrafić poinformować lekarza o zdrowiu podopiecznego czy wezwać pomoc w przypadku ewentualnego pogorszenia się jego stanu zdrowia.

Jakie cechy musi mieć zatem opiekunka osób starszych?

Opiekunka musi być nie tylko niekonfliktowa, ale również cierpliwa i empatyczna. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim w kontakcie z rodziną seniora, którym się opiekuje. Rekomendowane jest także, by opiekunka była życzliwa i opiekuńcza, powinna być także bardzo odporna na rutynę. Nie wszyscy mają świadomość, że w tym zawodzie doskonale zdają egzamin także mężczyźni, których zaletą będzie siła fizyczna. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że senior może być unieruchomiony, podopieczny będzie wtedy wymagał wsparcia nawet w najbardziej prostych czynnościach. Wśród licznych obowiązków opiekuna koniecznie należy wymienić przygotowywanie posiłków, ułatwianie mu codziennych czynności, codzienne rozmowy czy pielęgnacja. Opiekun lub opiekunka powinni także mieć stały kontakt z lekarzem i rodzina podopiecznego. Opiekun odpowiedzialny jest również za utrzymanie właściwego ładu w miejscu pracy opieki. Seniorem należy bowiem zajmować się całodobowo. Decydując się na wykonywanie tego zawodu nie można patrzyć tylko i wyłącznie na potencjalne zarobki.