Opieka nad osobami starszymi to szereg czynności, całodobowa służba. Według analityków rynku pracy, opiekun osób starszych to profesja, na którą zapotrzebowanie w nadchodzących latach będzie systematycznie wzrastać, wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa. Praca dla opiekunek będzie więc czekać zarówno w domach opieki, jak i w prywatnych domach.
Aby dobrze wykonywać opiekunki osoby starszej, należy posiadać kilka cech i umiejętności. Istotną rolę ogrywają na przykład zdolności interpersonalne. Są one niezbędne do pracy z drugim człowiekiem. Opiekun ma za zadanie nieść pomoc swojemu podopiecznemu. To zadanie nie będzie możliwe do wykonania bez nawiązania kontaktu z seniorem. Brak porozumienia, współpracy znacznie utrudni wykonywanie codziennych obowiązków, sprawi, że każdy kolejny dzień będzie upływał w nerwowej atmosferze.
Opiekunka powinna charakteryzować się ogromną cierpliwością. Niedopuszczalne jest agresywne zachowanie, zbyt impulsywne zachowanie wobec seniora. Należy pamiętać, że osoby starsze bardzo często mają problemy z pamięcią, leki wywołują u nich nagłe zmiany nastrojów, co może wywoływać u nich opryskliwe zachowanie. Tylko osoby odporne na stres odnajdą się w tym zawodzie.
Zapotrzebowanie na opiekunów wzrasta też w innych starzejących się społeczeństwach. Specjalistów brakuje na przykład w Niemczech. Tam brakuje chętnych, do podejmowania się opieki nad osobami starszymi. Praca opiekuna w Niemczech jest lepiej płatna, dlatego wiele opiekunek z krajów Europy Wschodniej poważnie zastanawia się nad wyjazdem za granicę. Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym to droga do wyjazdu do naszych zachodnich sąsiadów. Agencje pośrednictwa pracy organizują wyjazdy opiekunek osób starszych. Warto skorzystać z ich pomocy, szczególnie przy pierwszym tego rodzaju wyjeździe, gdy nie posiadamy doświadczenia oraz znajomości języka na poziomie pozwalającym samodzielnie dbać o sprawy natury prawno-formalnej. Pomoc agencji daje poczucie bezpieczeństwa.