Coraz częściej spotykamy się z pojęciem delegowania pracowników, lecz czy zastanawialiśmy się kiedyś, co ono dokładnie oznacza i na jakich warunkach się odbywa? Pracownik delegowany to taki, który wykonuje swoją pracę na terenie innego państwa członkowskiego niż to, w którym normalnie pracuje. W większości przypadków pracownicy delegowani są traktowani jako normalni pracownicy, którzy podlegają dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników. Jest to dyrektywa unijna numer 96/71/WE, która dotyczy delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Ponadto w kodeksie pracy znajdziemy wszelkie informacje dotyczące zasad tego rodzaju pracy – pracownik delegowany powinien wiedzieć, jakie są normy, a także wymiar czasu jego pracy, znać wysokość pensji, a także walutę, w której wypłacane mu będzie wynagrodzenie.

Ponadto należy przedstawić szczegóły dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego, zasad BHP, czy zasad równego traktowania pracowników. Z kolei firma powinna prawidłowo funkcjonować na polu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, przepisów imigracyjnych, czy też raportowania.

Co ciekawe, jeżeli ustawodawstwo państwa delegującego oferuje pracownikowi mniej korzystne warunki, stosuje się tutaj polskie przepisy. W przypadku, gdy państwo zagraniczne oferuje nam lepsze warunki, znajdą tu zastosowanie przepisy obowiązujące w danym kraju. Tego rodzaju działania mają na celu zapewnienie pracownikowi delegowanemu jak najlepszych i najkorzystniejszych warunków.

Delegowanie pracowników od zawsze było sporym wyzwaniem i wiązało się z wieloma skomplikowanymi procedurami. Najbardziej uciążliwe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników są ciągłe zmiany w prawie, które wiążą się z nałożeniem nowych obowiązków, co ma na celu uporządkowanie kwestii oddelegowań w firmie. Dotyczy to pracowników delegowanych do krajów zagranicznych, jak i tych, którzy przybywają do pracy do naszego kraju. Mimo to wciąż wiele osób jest chętnych, a najważniejsza jest właściwa organizacja po stronie firmy zagranicznej, jak i krajowej. Takie przedsięwzięcia warto planować dużo wcześniej, aby uniknąć wielu błędów i niepotrzebnego stresu. Rzetelną wiedzę na temat delegowani i wymiany pracowników znajdziesz na stronie IMP.